KENT KONSEYİ ORTAK AKIL VE BİRLİKTE YÖNETİŞİM İLKELERİNİ KULLANARAK KENT VİZYONUNA KATKI SAĞLAR


Kent konseyleri, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.Kent konseyleri, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.


Belediyeler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseylerinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.MİSYONUMUZ

Ortak Akıl ve Ortak Yönetişim İlkesini ön planda tutarak İCRACILIKTAN ÖTE RİCACI Olma Olgusu...


VİZYONUMUZ

Kentin ortak değerlerini koruyarak kentlilik bilincini yaygınlaştırarak kentlilik bilincini ön planda tutarak Kepez’i geleceğe taşımak ve gelecek nesillere daha iyi bir kent bırakmak ...